KUMOTRÓW, KTÓRYCH ZDJĘCIE ZNAJDZIE SIĘ W KALENDARZU, PROSZĘ O KONTAKT NA PW.
NAGRODY CZEKAJĄ ;)


1.


2.